Điều khoản sử dụng tại cộng đồng chia sẻ kiến thức cà phê

 

Những nguyên tắc dưới đây được hình thành và áp dụng cho tất cả thành viên.

 

  • Không đăng tin tức có nội dung không lành mạnh, gây chia rẽ hoặc tranh cãi. 
  • Đăng tin tức bản quyền của người khác thì phải ghi nguồn dẫn
  • Ngôn từ sử dụng không vi phạm thuần phong mỹ tục Việt, không đề cập đến vấn đề tôn giáo, chính trị, không làm ảnh hưởng đến danh dự của bất kỳ ai.
  • Không lôi kéo người dùng khác vì bất kỳ mục đích gì.

 

Vi phạm một trong những nguyên tắc trên, tài khoản sẽ bị khoá vĩnh viễn mà không cần báo trước.

0.15491199493408